Fase 2: Anu-ano ang mga Pagbabagong Hatid nito?

Dahil nagtapos na ang quarantena o lockdown sa Italia noong Lingo, ika-3 ng Mayo, mula kahapon ay may mga establisimyento at tanggapan nang binuksan dito sa Italia. Nakabase ito sa decreto ng Presidente del consiglio dei ministri (Dcpm) na pinirmahan ni Prime Minister Conte noong 26 April 2020.

Gayonpaman, mahigpit pa ring pinananawagan ng gobyerno ng Italia ang pag-iingat lalo at hindi pa tuluyang nagtatapos ang laban sa Covid-19.
Narito ang mga sumusunod na alintuntunin na dapat sundin upang makapag-ingat nang sa gayon ay maiwasan ang pagkalat ng nakamamatay na sakit:
=>Mahigpit na pagpapatupad sa pagsusuot ng facemask, pagdadala ng hand sanitizer at pag-gamit ng gloves kung lalabas ng bahay.
=>Mahigpit pa ring ipinatutupad ang Physical o social distancing na may isa o dalawang metro ang layo sa isang tao.
=>Ipatutupad pa rin ang pagsusuri ng temperatura sa bawat indibidwal kapag papasok sa isang negosyo, trabaho o paggamit sa mga pampublikong transportasyon.
=> Pinapayuhan rin na manatili na lamang sa kanilang bahay ang sinumang may lagnat na 37.5° at komunsulta sa doktor sa pamamagitan ng tawag sa telepono.
=> Hangga’t maari ay pinapayuhan ang mga mamamayan na gumamit na lamang ng mga contactless o mga electronic ticket, ATM o debit card kung magbabayad sa mga negosyo o pampublikong transportasyon.
=>Maaring na ring bisitahin ang mga kamag-anak na nasa apat o ika-anim na level ng consanguinity tulad ng pinsan, anak ng pinsan o kamag-anak ng asawa at kasintahan, ngunit kailangan pa ring panatilihin ang physical distancing at limitado lamang ang taong maaring bumisita. Ang layunin nito ay tanging pagbisita lamang dahil mahigpit pa ring ipinagbabawal ang pagsasagawa ng anumang uri ng pagtitipon.
=>Kung ang kamag-anak ay nasa ibang rehiyon, ang pagbisita ay hindi pa pinapayagan sa ngayon.
=> Maaari lamang maglakbay sa ibang rehiyon kung ito ay tungkol sa trabaho, importanteng pangangailangan o babalik sa kaniyang orihinal na tirahan ngunit kinakailangan ito ng autocertificazione.
=> Pinapayagan na ring magdaos ng funeral, ngunit limitado lamang sa 15 katao ang mga dadalo at mga kalapit lamang na kamag-anak.
=>Maari na ring tumungo sa sementeryo upang dalawin ang mga yumaong mahal sa buhay.
=>Maari na ring maglakad-lakad o mag-ehersisyo sa parko ngunit ipinagbabawal pa rin ang paggamit sa mga pampublikong palaruan.
=>Ang mga Bar at Restaurant ay magbubukas ngunit para lamang sa take out. Ang pagkain sa loob ng mga negosyong nabanggit ay hindi pa rin pinapayagan.
=> Ang huling magbubukas na negosyo ay ang mga Parrucchiere at Estetista at ito ay sa Hunyo 1.
=> Ang pagbubukas ng eskwelahan ay itinakda sa buwan ng Setyembre.
=>Para sa regulasyon tungkol sa paglabas ng bansa ng Italya, makabubuting bisitahin ang website page ng Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale para sa karagdagang impormasyon ukol rito.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected