Bebeh Ko

Ako si Crisanta ‘Tat’ Briones. Kikay, masayahin at kuwelang kasama. Pero lahat ito ay sinikap kong talikuran para sa lalaking minahal ko nang sobra-sobra, walang iba kundi si Shann Dorantes. Kinalimutan ko ang lahat para sa kaniya, sa kagustuhan kong makaabot man lang kahit kaunti sa estadong kinalalagyan niya. But love is not always about being happy. At naranasan kong lahat ang kahulugan niyon nang mahalin ko si Shann…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected