Quattro Club

Container Vegetable Growing

Kay sarap mabuhay, kung paligid puno ng gulay. Maaliwalas ang isip, kapalit ng inip. Sandata sa lungkot, katumbas, masustansiyang “glow” food.

Ganito lamang po mga kinailangan ko:
– patapong eight-liter plastic container
– sirang medical scissor na matulis ang dulo
– lupa na iniwan ng pinakahuling baha
– isang matabang tangkay ng mula sa talbos kamoteng nabili sa palengke.

‘Yung ilalim ng container, walong butas ginawa kong daluyan ng tubig at ugat. Bago ko inilagay ang mataba, natural na lupa; at ang pagpunla ng tangkay ng kamoteng baging, unting tubig.

Inilagay ang container plot sa harap ng bahay na maghapong naaarawan. Dilig paggising sa umaga, o ‘pag nakitang uhaw na ang lupa bago magtanghali, at sa hapon. Buwan ng Marso kasi, tag-init.

Isang buwan ang lumipas, nakapapanalbos na ako mula sa unang tangkay ko. Masarap, inihahalo ko sa noodles, canton man o mami. Panlahok sa mga sinigang at pinakbet na ulam ng pamilya.

Siyempre, isang container lang ang inihalimbawa ko. Ang totoo, mahigit dalawang dosena na ang mga container. May ilang kapitbahay pa ang nagbigay ng mga sirang galon, palanggana, plate rack, at malalaking plastikbatel ng sopdrink.

Hindi ko susubukin vertical planting. Salat masyado sa espasyo. Sa klase ng Agronomy, ang lupa ang papel, kamay ang bolpen. Kinakailangan lang, maipunla sa puso’t diwa ang pagmamahal sa biyaya ng lupa. Tunay na agronomista maparaan sa gitna ng kakapusan sa lupang urban, ngunit, daming pagkukunan ng mga resayklabol na bagay sa bahay, labas, at isip.

Nagtundos ako ng dalawang chinese bamboo na napulot sa daan. Naglagay ng metal “trellis” na mula sa parilyang pinagsasalansanan ng mga pinggan. Para gapangan, kapitan ng nagsilagong mga tangkay.

Nagsimula sa kamoteng baging, hayun, tumataas na rin ang ampalaya at alugbati!

Anumang liit ng tangkay
Magtanim ay kasipagan,
May pagkain na sa hapag
Tulong pa sa Kalikasan.

Sa climate change bumalikwas
Mag-isa tayo ng lakas,
Mundo’y kagila-gilalas
May pag-asa pa ang bukas.

Please feel free to comment

error: Content is protected
%d bloggers like this: