Quattro Club

Medalyon by Amor Filia

Ulila nang lubos si Maria Amor. Pitong taon sila nang mamatay ang kakambal niyang si Maria Luna habang ang mga magulang naman niya ay namatay sa isang aksidente. Lubos niyang dinamdam ang nangyari sa takot na mapag-isa pero isang araw na naroon siya sa silid ng kapatid ay may nakita siyang medalyon. Isinuot niya iyon at biglang nagpakita ang kaluluwa ni Luna. Anong tuwa niya nang sabihin nitong hindi na siya nito iiwan.

Nagsimulang sumigla si Maria Amor. Sa tulong ng kakambal ay nalampasan niya ang pangungulila sa mga magulang. Kahit saan magpunta ay kasama niya ito. Maging ang angkin nitong kakayahan ngayong espiritu na ito ay napakinabangan niya. Binabayaran siya ng mga tao para sa kanyang ‘special services’ tulad nang panghuhula, paghahanap ng mga nawawalang bagay, panggagamot at pakikipag-usap sa kaluluwa ng mga namayapa na.

Pero hanggang saan ang kasiyahang ito ni Maria Amor? Paano kung ang lalaking matutunan niyang mahalin ay ibigin din ni Luna, magagawa ba niyang magparaya? Kakayanin ba niyang maging karibal ang espiritu ng mahal niyang kakambal o pababayaan niya itong angkinin ang katawan at buhay niya para kapwa nila maranasan ang ibigin ni Miguel?

Please feel free to comment

error: Content is protected
%d bloggers like this: