Philhealth Advisory 2020-037: Sapat bang Tugon sa Panawagan ng mga OFW?

Ngayong araw lamang, ika-11 ng Hunyo, ay inilabas ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang bagong advisory 2020-0037 na naglalaman ng detalye ukol sa pagbabayad o deadline ng mga OFW sa kanilang Philhealth contributions.

Bilang pagtugon sa hinaing ng mga Pilipinong manggagawa at sa utos ni Pangulong Rodrigo Duterte, at para bawasan ang pinansiyal na dagok na nararanasan ng lahat sa gitna ng COVID-19 pandemic, inilabas ng PhilHealth ang mga sumusunod na regulasyon na kailangang sundin ng mga OFWs o Overseas Filipino Workers na apektado ng R.A. 11223 o kilala rin bilang Universal Health Care Act ng 2019:

  • Sa rate increase: Ang mga OFWs ay inaatasang magbayad ng halagang P2,400.00 bilang paunang bayad.
  • Sa iskedyul ng pagbabayad: Ang mga OFWs ay binibigyan ng isang taon o labindalawang buwan mula sa petsa ng kanilang unang bayad para kumpletuhin ang kanilang balanse sa kabuuan ng isang taon.

Ang Premium Payment ay ginawang boluntaryo habang mayroon pang pandemya dala ng Covid-19. Subalit pinapaalalahanan ang lahat na ang mga probiso ng R.A. 11223 ay mayroon pa ring bisa; suspendido lamang ito dahil sa kasalukuyang pandemya. Gayunman, inaabangan pa rin ng ng mga manggagawa na ito ay kagyat na maamyendahan ng Kongreso ng Republika ng Pilipinas dahil hindi ito ang sagot sa kanilang mga hinaing.

Samantala, ang mga migranteng manggagawa na magbabalik sa Pilipinas o mga OFWs na may suliranin at nangangailangan ng tulong na makabalik sa bansa ay kinakailangang kumuha ng sertipikasyon mula sa Overseas Workers Welfare Administration o OWWA na siyang ipiprisinta sa lokal na tanggapan ng social welfare, na rekwisito sa pagkonsidera sa kanila bilang Indirect Contributors.

Bagaman matagal nang naghihintay ang mga manggagawang Pilipino ng bagong balita mula sa PhilHealth tungkol sa Universal Health Care Act o R.A. 11223, hindi pa rin ito ang sagot sa hiling ng mga OFWs na tuluyan nang tanggalin ang Circular 2020-0014.

Dahil dito, asahan na ang patuloy na pagkalampag ng mga OFWs sa iba’t-ibang panig ng mundo upang maiparating sa kinauukulan ang kanilang reklamo sa hindi makatarungang implementasyon ng UHC law.

Narito ang kabuuan ng naturang advisory:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected