So Why Lutong Bahay?

Nang dahil sa COVID19 pandemic, mas nagkaroon na tayo ng sapat na panahon para magawa ang mga bagay na hindi natin nabibigyang-pansin noon tulad na lang ng pagluluto. We used to have a lot of excuses para hindi makapagluto sa bahay pero ngayon, we have all the time in the world, and the possibilities of cooking at home are endless.

So, why lutong bahay?

Lesser calorie intake

Common knowledge naman na hindi talaga healthy ang fast food at ang mga pagkain sa restaurants ay malimit na mataas sa salt at butter content. Ganito rin ang packaged, canned at processed food na puno ng sodium at iba’t-ibang additives. Samantalang ang lutong bahay, mababa sa calories at makakasiguro tayo na mas masustansiya. This is because we have control on the ingredients to use as well as their quantities.

Stimulates the brain and brings out creativity

Cooking at home is also a good stress buster. Maraming recipes online at mga bagong techniques na p’wedeng subukan. You can also try inventing your own dish! Bukod sa paghahanda ng masustansiyang pagkain, enjoy pa. According to experts, cooking is a stimulating activity which helps us stay busy and alert.

More quality time with the family

Maraming pamilyang Pilipino ang halos wala nang oras para sa isa’t-isa. Parents are too busy because of their jobs while children are too caught up with school, friends and their online lives. Pero ngayong may pandemic, biglang bumaligtad ang lahat, mas may chance na tayong makasama ang ating pamilya nang mas madalas.
Alam n’yo ba na ito ay nakatutulong sa pagpapabuti ng ating kalusugan? Spending quality time with family fight off heart disease, depression and other health risks. Make cooking your family time. Give your kids different tasks in the kitchen. Hindi lang sila makakatulong sa ‘yo, matututo pa sila ng bagong skills.

Saves money

You will only realize how much money you’ll be able to save once you start cooking at home. Yes, ordering food online is convenient pero hindi rin natin maitatanggi na malaki ang kaibahan ng presyo ng pag-order ng pagkain online kompara sa pagluluto sa bahay. Besides, with the help of the internet, you’ll be able to imitate famous dishes from your favorite restaurants, minus the high cost.

With all these things in front of you, considering lutong bahay for the family is not a bad idea, is it?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected