Quattro Club

Melusina Series: Tesalonica (Ang Unang Sumpa) Chapter 1

PAGKATAPOS ligpitin ang mga kandila at basong ginamit ay isinunod ni Tesalonica ang pagsasalansan ng mga panyolitong puti.             “Bukas ay maaga tayo, Maricris. Naubos na ang milagrosa. Kailangang makapanguha … Read More

Melusina Series: Tesalonica (Ang Unang Sumpa) Panimula

SI LUNA ay isang diwatang nakatira sa pinakamalaki at pinakamatandang puno ng Alemanya na kung tawagin ay Melusina. Pero ayon sa matandang kuwento, si LUNA ay walang iba kundi ang … Read More

The Mouse and the Kitten 2 (Chapter 2)

“YOU’RE so sweet. Thanks, Be.” Maxene kissed Daniel on the cheek.         “Eherm,” biro nito, haplos ang batok.         “What?”         “Baka makita tayo ni Mama…ikaw din.”         Natutop niya … Read More

The Mouse and the Kitten 2 (Chapter 1)

NAKANGITING ibinaba ni Maxene ang hawak na cellphone. Awtomatiko siyang napatingin sa kanyang tagapag-alagang si Yaya Metring.         “Mukhang masaya ang alaga ko, ah,” anitong malapad rin ang pagkakangiti.         … Read More

error: Content is protected
%d bloggers like this: