Mga Bagay na Dapat Alamin Tungkol sa Certificazione Verde Covid-19

I. Ano ang pagkakaiba ng GREEN PASS BASE (Basic Green Pass) sa GREEN PASS RAFFORZATO (Enhanced Green Pass)?

Ang GREEN PASS BASE ay nagpapakita na ang taong may taglay nito ay may Covid19 Green Certification. Ito ay kinapapalooban ng mga sumusunod:

 1. Nagpapatunay na ang may hawak nito ay may bakuna laban sa Sars-Cov-2;
 2. Ang taong may hawak nito ay gumaling mula sa impeksiyon sa Covid.19, at;
 3. Ang taong may hawak nito ay nagsagawa ng rapid o molecular antigen test.

Samantala, sa GREEN PASS RAFFORZATO (Enhanced Green Pass), ang COVID-19 Green Certification ay kinapapalooban ng full vaccination laban sa Sars-Cov-2 o mga taong gumaling mula sa Covid-19.

Sa makatuwid, hindi kabilang sa nilalaman ng GREEN PASS RAFFORZATO ang rapid o molecular antigen test.

Maging sa iba pang kasong inoobliga ang pagpapakita ng GREEN PASS RAFFORZATO (Enhanced Green Pass), ang mga exemption ay mahigpit na ipinatutupad para sa mga batang wala pang 12 taong gulang at para sa mga may naaangkop na medikal na sertipikasyon na ibinigay ayon sa pamantayang tinukoy sa:

Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 – pdf

Bisitahin ang tabella kung saan makikita ang mga attivita (activities) na pinapayagan ang (1) walang green pass, (2) ang may  green pass base (basic green pass) at (3) ang green pass rifforzato (enhanced). Ito ay aktibo mula Disyembre 6, 2021 hanggang 15 Enero 2022 sa website ng government.it: nagbubukas ng bagong window sa Regno.it

Alamin kung sino ang may karapatan sa Exemptions

DECREE-LAW 26 Nobyembre 2021, n. 172

II. Kailangan ko bang mag-download ng bagong COVID 19 Green Certification para magkaroon ng GREEN PASS RAFFORZATO (Enhanced Green Pass)?

Hindi. Ipakita lamang sa mga inspector ang katunayan ng pagbabakuna o green pass na nakuha mo mula sa paggaling sa naturang sakit. Ang App Verification C19 App na ang babasa sa kung ano ang validity o bisa nito.

III. Ano ang Covid-19 Green Certification?

Ang COVID-19 Green Certification ay nilikha upang mapadali ang libreng sirkulasyon at kaligtasan ng mga mamamayan sa European Union sa panahon ng COVID-19 pandemic. Ito ay magsisilbing proof o patunay na ang isang tao ay nabakunahan o nagnegatibo, o gumaling mula sa Covid-19. Ang certificate ay naglalaman ng QR Code na siyang gamit upang ma-verify ang bisa at validity nito.

Nagsagawa ang European Commission ng isang common platform (European Gateway) upang matiyak na ang mga certificate na ibinigay ng European States ay mabe-verify sa lahat ng mga bansa sa Europa .

Sa Italia, ang naturang Certification ay eksklusibong ipinagkakaloob sa pamamagitan ng Piattaforma Nazionale del Ministero della Salute sa digital at paper format.

Para sa dagdag na kaalaman, kumonsulta sa page na Certificato COVID digitale dell’UE 

IV. Sino ang maaaring makakuha ng Certificazione Verde Covid-19?

Ito ay automatic na makukuha at wala itong bayad sa mga sumusunod na kondisyon:

 • May bakuna (Tandaang bawat bakuna ay may katapat na bagong certificazione)
 • May negatibong resulta ng tampone moleculare sa loob ng 72 oras o antigenico rapido sa loob ng 48 na oras.
 • Gumaling sa Covid-19 sa loob ng nakalipas na 6 na buwan.

V. Anong test ang kailangan upang magkaroon ng Certificazione verde Covid-19 sa Italia?

Sa kasalukuyan, ang mga valid na pagsusuri upang magkaroon ng Certificazione verde Covid-19 ay ang mga sumusunod:

Test Molecolare

Ito ay nagbibigay-daan upang makita ang pagkakaroon ng genetic material (RNA) ng virus. Ang ganitong uri ng pagsusuri ay ginagawa sa isang sample ng respiratory secretions, sa pangkalahatan ay isang nasopharyngeal swab na kasalukuyang tinatawagn na gold standard, o sa salivary sample ayon sa pamantayang itinakda sa Circolare del Ministero della Salute del 24 settembre 2021

Test Antigenico Rapido

Ito ay kasama sa karaniwang listahan ng European ng rapid antigen tests para sa COVID-19. Ang pagsusuring ito na isinasagawa sa pamamagitan ng nasal, oropharyngeal o nasopharyngeal swabs ay nagbibigay-daan upang mabilis na i-highlight (30-60 min) ang presensya ng mga bahagi (antigens ) ng virus. Dapat itong isagawa ng mga propesyonal sa kalusugan o mga trained personnel na nagpapatunay sa uri, sa petsa kung kailan ito isinagawa at sa resulta nito, na siyang awtomatikong magpapadala ng data sa Health Card System sa pambansang platform ng DGC para sa pag-isyu ng Sertipikasyon.

Sa kasalukuyan, ang autotest rapidi (rapid self-test), test antigenici rapidi su saliva (rapid saliva antigen test) e test sierologici (serological test) ay hindi kabilang.

Ang salivary specimen molecular testing ay itinuturing na isang alternatibong opsyon sa ginto / nasopharyngeal swabs lamang sa mga sumusunod na sitwasyon:

 • para sa mga mahihinang indibidwal (symptomatic o asymptomatic) na walang kapasidad sa pakikipagtulungan o koordinasyon (hal. matatanda sa RSA, mga taong may kapansanan, mga taong may autism spectrum disorder);
 • bilang bahagi ng mga aktibidad sa screening sa mga batang napabilang sa Piano di Monitoraggio ng Sars-CoV-2 sa paaralan;
 • para sa screening ng mga direct contact sa kaso sa mga bata kahit na ang paaralan ay hindi bahagi ng Piano di Monitoraggio;
 • para sa mga operatori sanitari at socio-sanitari na may naka-iskedyul na screening sa lugar ng trabaho.

Kung positibo ang molecular saliva test, hindi na kakailanganing magsagawa ng confirmation test sa isang sample ng nasopharyngeal/oropharyngeal.

Circolare del Ministero della Salute del 24 settembre 2021 – pdf

 1. Kailan at saan obbligatorio ang paggamit ng Certificazione Covid-19 sa Italia?

Sa Italia, sa pamamagitan ng Certificazione Verde Covid-19 ay mapahihintulutan kang maglakbay at ma-access ang mga lugar ng trabaho, unibersidad, pasilidad ng kalusugan at mga lugar na nag-aalok ng mga serbisyo sa restaurant. Dahil sa naturang certificazione ay maaari ka ring lumahok sa mga aktibidad na kultural, panlibangan, pampalakasan at makagamit ng mga serbisyong kaugnay ng mga naturang attivita.

Sa loob ng mga sumusunod na seksyon ay maaari mong malaman kung kanino, kailan at saan inoobliga ang paggamit ng naturang certificazione:

Bisitahin ang tabella kung saan makikita ang mga attivita (activities) na pinapayagan ang (1) walang green pass, (2) ang may  green pass base (basic green pass) at (3) ang green pass rifforzato (enhanced). Ito ay aktibo mula Disyembre 6, 2021 hanggang 15 Enero 2022 sa website ng government.it: nagbubukas ng bagong window sa Regno.it

Alamin kung sino ang may karapatan sa Exemptions

DECREE-LAW 26 Nobyembre 2021, n. 172

Para sa iba pang katanungan, bisitahin ang App Certificazione Verde Covid-19.

Leave a Reply

You May Also Like