Kahalagahan ng Permesso di Soggiorno sa Italya

Malamang sa kasalukuyan ay nakakaramdam ka ng iba’t ibang uri ng emosyon, lalo na at sa wakas ay nakarating ka na sa bansang Italya. Ngunit bago tuluyang tamasahin ang kasiyahan, ay alalahanin rin natin ang mga legal na proseso para tuluyang maging maayos ang pananatili sa nasabing bansa. 

Ang dayuhan na pumapasok sa Italya ay mayroong walong araw na palugit upang magproseso ng dokumentong ito mula sa araw ng kanyang pagdating sa bansa.

Ang permesso di soggiorno o permit to stay ay isang dokumento na kailangan ng isang dayuhan kung nais manatili o manirahan sa bansang Italya.

Mayroong iba’t ibang uri ng permit to stay na ibinibigay ang Police Headquarters o Questura sa isang dayuhan na naka-depende sa visa na hawak nito, tulad ng mga sumusunod:

Permesso di soggiorno per motivi studio: Ito ay pahintulot na mamalagi ang isang dayuhan sa Italya para mag-aral sa bansa; kadalasan na may isang taon ang bisa nito.

Permesso di soggiorno per lavoro stagionale o lavoro subordinato a tempo indeterminato: Dalawang uri ng pahintulot na mamalagi ang dayuhan sa Italya na ang layunin ay magtrabaho sa bansa ng panandalian o pangmatagalan. Ang bisa nito ay maaaring siyam na buwan o dalawang taon.

Permesso di soggiorno per motivi familiari: Uri ng pahintulot na ibinibigay para sa mga kamag-anak ng isang mamamayang Italyano o miyembro ng European Union. Ito ay maaaring may bisa na dalawa o limang taon at sa pangalawang pagkakataon na pagkuha nito ay magiging sampung taon na ang bisa nito.

Ang dayuhan na may hawak ng permesso di soggiorno ay may kalayaang pumasok at lumabas ng Italya nang hindi kinakailangan ng visa; At maaari ring malayang maka-paglakbay bilang turista sa bansang miyembro ng European Union sa loob ng siyamnapung araw. 

Magkakaroon rin ang dayuhan na may hawak nito ng mga pribilehiyo tulad ng panlipunang benepisyo, pangkalusugan, edukasyon, at serbisyong publiko.

Ngunit alam mo ba na maaaring mawala ang bisa ng permit to stay kung ang isang dayuhan ay lumabag sa alinman sa mga sumusunod:

– Kung ang mga dokumento na ipinasa ay peke;

– Kung ang dayuhan na may hawak nito ay labing-dalawang buwan nang magkakasunod na wala sa lupain ng Europa;

– Kung ang dayuhan na may hawak nito ay nakakuha rin ng permit to stay sa ibang bansa na miyembro ng Europa;

– Kung ang isang dayuhan na may hawak nito ay anim na taon nang wala sa teritoryo ng Italya.

Para makakuha ng Permesso di soggiorno for family reunification, ito ang mga kailangang dokumento:

– 4 passport size na larawan

– Selyo o marca da bollo na May halaga na €16

– Kopya ng pasaporte

– Kopya ng dokumento na nagpapatunay sa relasyon sa mamamayan ng Italya, tulad ng sertipikasyon ng kasal

Deklarasyon ng tirahan

– Sertipikasyon ng kabuuang kita sa isang taon ng isang mamamayan ng Italya.

Maaari itong ipadala sa Posta Italiana o post office na ilalagay ang mga dokumento sa isang kit at may bayad na nagkakahalaga ng 30.46 euro. Maaari ring tumungo sa Police Headquarters o Questura sa lugar kung saan maninirahan ang isang dayuhan. Kinakailangan lamang na mag-book ng appointment para rito.

Kung sakali namang nawala o nanakaw ang permit to stay ay kailangan lamang ipagbigay alam ito sa pulis o Carabiniere na tinatawag nilang “denuncia di smarrimento” o report of lost. Pagkatapos makakuha ng kopya ng report ay humingi ng panibagong kopya ng Permesso di  Soggiorno sa Questura.

Para sa mga bagong impormasyon at karagdagang dokumento, bisitahin lamang ang website ng Polizia di Stato sa inyong lugar.

Mahalagang Paalala: Tanungin ang Questura kung nagbibigay sila ng “Accordo Integrazione,” isang uri ng kontrata sa pagitan ng gobyerno ng Italya at ng isang dayuhan na kailangang mag-aral ng Italyanong wika sa antas na A2. 

Kakailanganin ang kontratang ito sa hinahaarap kung sakaling nais maging isang Italian citizen na ang isang dayuhan. Maaari itong pamalit sa sertipikasyon ng B1 na antas bilang patunay ang isang dayuhan ay may kakayahan ng  magsalita at maka-unawa sa wikang Italyano.

Mga iba pang artikulo

Mga pinagkunan:

https://questure.poliziadistato.it/it/Arezzo/articolo/11045a3bc9df06fea548589081

https://www.poliziadistato.it/articolo/permesso-di-soggiorno-ue-per-soggiornanti-di-lungo-periodo.–carta-di-soggiorno-per-cittadini-stranieri

https://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/modalita-dingresso/test-conoscenza-lingua-italiana

Don’t miss our updates!

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *